Uuring: eestlase muremõtted keerlevad ümber tema kinnisvara

Kõige rohkem kardavad uuringus osalenud inimesed, et nende kinnisvara saab kannatada või põleb maha.

FOTO: Shutterstock

Eesti inimesed kardavad järjest vähem erinevaid õnnetusi ja tunnevad kõige rohkem muret selle pärast, et nende kinnisvara võib saada kahjustada või maha põleda, selgus ERGO kindlustuse ja uuringufirma SKDS värskest ohutuse uuringust.

«Viie aasta statistikat võrreldes näeme selgelt, kuidas eestimaalaste õnnetuste kartus on stabiilselt kõigis kahjujuhtumite liikides langenud,» rääkis ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts. Erinevate õnnetuste juhtumist kardavad siiski kõige rohkem naised.

Kõige rohkem kardavad uuringus osalenud inimesed, et nende kinnisvara saab kannatada või põleb maha. «Kodu on eestimaalase jaoks väga oluline ning ja seda, et koduga võiks midagi juhtuda, kardetakse isegi rohkem kui tänaval röövimise ohvriks langemist. Kinnisvarale tekitatud kahju pärast kardavad ligi pooled eestimaalased, samas röövimist pelgab 27 protsenti vastanutest,» sõnas Lepvalts.

Enim kardetud juhtumite hulka kuulub ka murdvargus: koju sisse murdmist pelgab 43 protsenti vastanutest. «ERGO kahjukäsitluse statistika põhjal võime aga inimesi rahustada, et enam levinud koduga seotud kahjujuhtumid on seotud hoopis veekahjudega, olgu siis põhjuseks purunenud toru või läbi laskev katus,» selgitas Lepvalts.

Enim on viimase viie aasta jooksul langenud hirm jalgrattavarguse ees: 37 protsendilt 24 protsendile «Kõige vähem kardetakse, et varastatakse ära jalgratas ja kõige rohkem tuntakse muret isikliku vara lõhkumise või kahjustumise pärast,» märkis Lepvalts.