Eurolaulu Raadio

Pilt selgeks: milline on ideaalne siseruumi temperatuur?

Pilt on illustratiivne.

FOTO: Shutterstock

Kodus peab olema täpselt nii soe, et talvel ei peaks villastes sokkides käima ega suvel otsmikult higi pühkima.

Suvel võiks ideaalne siseruumi temperatuur jääda vahemikku 20–28 kraadi, talvel tasub aga veidi rangem olla ning kütta tuba 18–24 kraadini, kirjutab Limon.

Korteriomandi- ja korteriühistu seaduses on muuhulgas sõnaselge säte: eriomandi eseme korrashoidmisel on korteriomanik muuhulgas kohustatud hoidma selle piires sellist temperatuuri ja õhuniiskust, mis tagab kaasomandi eseme säilimise ning teiste eriomandite esemete kasutamise nende otstarbe kohaselt ja ilma ülemääraste kulutusteta. 

Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi Riigi Teatajas sätestatu järgi eluruumide siseõhu temperatuur inimese pikemaajalisel ruumis viibimisel olla madalam kui 18 kraadi. 

Temperatuuri kõrval ei ole sugugi vähemtähtis õhuniiskus, mis võiks olla vahemikus, mis ei kahjusta inimese tervist ning väldib kondenseerumist. Eluruumi siseõhu optimaalne suhteline niiskus on seaduses sätestatu järgi 40–60 protsenti.