Põltsamaa elanikud igatsevad uute elamispindade järele

Ligi 60 protsenti Põltsamaa elanikest vahetaks praeguse elamispinna uue maja või korteri vastu.

FOTO: Shutterstock

Septembri alguses nii elanike kui ka ettevõtjate hulgas läbi viidud elamumajanduse teemalised küsitlused näitavad suurt huvi uute elamispindade järele Põltsamaal.

Küsimusele, kas Põltsamaa vald vajab uusi elamispindu, vastas jaatavalt umbes 90 protsenti küsitluses osalenud 234 elanikust. Ligi 60 protsenti vastanutest andis märku, et kui neil tekiks võimalus praegust elamispinda vahetada uue maja või korteri vastu, siis nad teeksid seda.

33 protsenti vastanutest leidis, et Põltsamaa vajab uusi elamispindu hinnanguliselt 11-20 perele. 26 protsenti leidis, et uusi pindu tuleks rajada 21-50 perele ja 20 protsenti rohkem kui 50 perele.  

«Küsitluse tulemused annavad tugeva signaali vallavalitsusele osaleda aktiivsemalt riigi poolt korraldatavates üürimajade programmides,» ütles vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos. «Samuti võiks see innustada eraettevõtjaist kinnisvaraarendajaid tulema Põltsamaale rajama uusi elamispindu.»

Populaarne