Sisuturundus

Miks on kasutusluba oluline ning kellele võib selle puudumine kaasa tuua trahvi?

FOTO: Shutterstock

Riik soovib, et 1. jaanuariks 2020 oleksid kõik vähemalt 20 ruutmeetrise pindalaga hooned kantud ehitisregistrisse ning hoonete dokumendid kuni kasutusloani oleksid korras. Kui omanik märgukirju eirab, siis seadusest tulenevalt on kohalikul omavalitsusel õigus väljastada trahv.

Ehitusseaduse järgi on kasutusluba kohaliku omavalitsuse või riigi nõusolek, et valminud ehitis vastab ettenähtud nõuetele ning seda on ohutu kasutada. Lisaks ehitise omanikule annab kasutusluba kohalikule omavalitsusele kindlustunde, et tema valitsusüksuses paiknevad ehitised on kasutamiseks ohutud.

Korrektsed andmed on vajalikud sellekski, et omavalitsus saaks langetada õigeid otsuseid kütte-, vee- või kanalisatsioonitrasside rajamisel või prügiveo korraldamisel, selleks, et kiirendada ehitustegevust ja vähendada sellest tulenevat ebamugavust (nagu pikalt suletud teed või lõhutud taristu) ning hoonete ostu-müügi tehingutes informatsiooni kogumiseks. Lisaks on veel põhjuseid, miks kasutusluba on oluline just hoone omanikule.

1. Kasutusluba tõendab, et hoone on ohutu ja seda on turvaline kasutada

Kasutusluba kinnitab maja tehno- ja elektrisüsteemide ning kandekonstruktsioonide korrasolekut. Tulekollete ohutust kontrollib enne kasutusloa väljastamist päästeamet.  

2. Kasutusluba tagab usaldusväärsuse panga ees

Pank jälgib laenu andes, kas olemasoleval ehitisel on kasutusluba või kas ehitusjärgus elamul on ehitusluba. Mõlemal on sama eesmärk – tagada ehitiste ja ehituse ohutus ja nõuetele vastavus. «See annab kindlustunde, et vara, mille vastu nad laenu annavad, on kindel tagatis,» selgitab Projektibüroo OÜ juhatuse liige Andero Mardo.

3. Kasutusloa olemasolu kiirendab kinnisvara müüki

Kasutusloata hoonele on raske leida ostjat, kuna pank ei ole alati nõus seda finantseerima.

Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et kasutusloata kinnisvarale tuleb leida ostja, kes ei vaja pangalaenu.

4. Kasutusloa puudumisel võib kindlustus loobuda tulekahju või mõne muu õnnetuse korral kahju hüvitamisest

Kui hoonel pole kasutusluba, siis ei pruugi kindlustus korvata kasutusloata kinnisvara kahjusid, sest puudub kindlus, et maja tehnosüsteemid ja konstruktsioonid on turvalised.

Spetsialistid tulevad appi

Mardo selgitab, et ehitisregistri andmed korrastatakse tuleva aasta 1. jaanuariks ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16 lg 1 kohaselt, ent see puudutab eelkõige ebaseaduslike ehitiste seadustamist ning ei tähenda, et kohalik omavalitsus peaks selleks ajaks väljastama kasutusload kõikidele olemasolevatele hoonetele. Ka trahvida võib omavalitsus üksnes neid omanikke, kelle hoone on küll registris, kuid sel puudub kasutusluba. Neid hooneid, mis registrist puuduvad, kõnealune seadus ei puuduta.  

Kasutusluba on võimalik taotleda kasutusotstarbe kohaselt ja nõuetejärgset kasutamist võimaldavale hoonele või rajatisele, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale. Kohalikule omavalitsusele tuleb esitada tehniliste dokumentide kogum, mis kinnitab maja tehnosüsteemide ja kandekonstruktsioonide tehnilist korrasolekut. Sinna hulka kuuluvad nii tuleohutuse ja elektripaigalduse audit, korstnapühkimise akt kui ka ehitise audit.

«Inimesele, kes pole varem kasutusloa taotlemisega kokku puutunud, võib see olla üsna vaevarikas ning tähendada suurt aja- ja energiakulu, sest seadusest tulenevate dokumentide nimekiri on pikk,» räägib Mardo ning lisab, et lihtsam on palgata eksperdid, kes aitavad hoone dokumentatsiooni seadusega kooskõlla viia. Viimase kolme kuuga on Projektibüroo spetsialistide abiga väljastatud ligi poolsada kasutusluba.

Projektibüroo saab dokumendid kokku kolme kuni nelja ning vahel isegi paari nädalaga. Seejärel läheb taotlus kohalikule omavalitsusele, kellel on menetlemiseks aega 30 päeva. Harilikult võtab kasutusloa taotlemine sõltuvalt omavalitsusest ja dokumentide seisukorrast kokku aega 4-6 kuud.

Uurige lähemalt: www.projektiburoo.ee