Päästeamet jagab kodunõustamistel edaspidi ka kriisinõu
Fookusesse on võetud ka vingugaasiandurid

Pilt on illustratiivne.

FOTO: Shutterstock

Sellest aastast annab Päästeamet kodunõustamiste käigus nõu ka hädaolukorraks valmistumise teemal. Lisaks pööratakse enam tähelepanu vingugaasianduri olemasolule.

«Uuringud näitavad, et enam kui pooled eestimaalased ei ole teinud midagi, et ennetada või leevendada võimalikke hädaolukordi ning juba mõnepäevane elektri-, keskkütte- või veevarustuse katkestus tekitab enam kui pooltele Eesti elanikele probleeme kodu kütmisel ja toiduvalmistamisel. Suurõnnetuste korral võib abi jõuda inimesteni hiljem, kui nad seda eeldavad, seega on oluline, et igaüks mõtleks enda ja oma pere jaoks läbi, kuidas saada hakkama kui elutähtsad teenused peaksid katkema,» selgitas Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.

Seetõttu on alates sellest aastast kodunõustamiste ühe teemaplokina ka hädaolukordadeks valmisolek. «Nõustamise käigus räägime piirkonna riskidest, mis inimest ohustada võivad, kodusest varust, mis võiks olemas olla ning ka sellest, kuidas käituda, kui oleme kriisiolukorda sattunud,» selgitas Virkala.

Kriisiolukordadeks valmistumise ja juba tekkinud olukorras käitumise juhistega saab tutvuda veebilehel www.kriis.ee. Paberil käsiraamat on olemas kõigis raamatukogudes üle Eesti ja peagi jõuab ka enamikesse koolidesse. Juhised on saadaval eesti, vene ja inglise keeles. Juhised koostas riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm, kuhu kuulusid enam kui 20 organisatsiooni eksperdid. Praktika näitab, et kõige suurem tõenäosus on sattuda kriisiolukorda, mille põhjustavad erakordsed ilmastikuolud.

Lisaks hädaolukorraks valmisolekule on kodunõustamistel fookusesse võetud ka vingugaasiandurite olemasolu. Vingugaasiandur on kohustuslik eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks tuleks andur paigaldada vannitubadesse, kus on gaasiga köetav veeboiler. Mõistlik on vingugaasiandur paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin, katel või pliit.

Vingugaasianduri ja hädaolukorraks valmisoleku teemade kõrval on kodunõustamise põhiteemadeks aga jätkuvalt ka suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid, elektri- ja küttesüsteemid, lahtise tule kasutamine ja inimeste käitumisharjumused.