Selgub, kuidas Eesti pangad tegelikult remondilaenu annavad

FOTO: Shutterstock

Kui kodu vajab värskendust, siis tuleb appi remondilaen. Uurisime, milleks remondilaen sobib, mida peab selle võtmisel arvestama ning kas laenul on väikses kirjas ja peidetud tingimusi?

Räägitakse, et remondilaenuga toimetamine pole sugugi nii lihtne, nagu esialgu võiks arvata ning elus kaasneb sellega palju segadust. Väidetavalt tuleb pangale nii enne kui ka pärast remonti saata fotod ning esitada isegi ehitusprojekt. Küsisime Luminori, LHV ja Swedbanki esindajatelt, kas neil kuuldustel on tõetera sees ning uurisime, millistel tingimustel, milleks ja kellele pangad remondilaenu annavad.  

Selgus, et peidetud ja väikeses kirjas tingimusi ei ole. Remondilaen (erinevad pangad nimetavad laenutoodet küll erinevalt) sobib ideaalselt selleks, kui soovite kodu värskendada ning osta näiteks uut sisustust või tehnikat. Fotosid remonditavast objektist pangad näha ei soovi ei enne ega ka peale remonti. Küll aga tasub enne iga laenu võtmist hinnata oma maksevõimet ning veenduda, et igakuiste laenumaksete tasumine ei käi üle jõu, rõhutavad kõigi artiklis kommentaare jaganud pankade esindajad.

Alljärgnevalt toome välja kolme panga laenutingimused.

LUMINOR

Luminori eraisikulaenude tootejuht Ivika Pääsuke-Kästik selgitab, et Luminor pakub kodu remondiks tarbimislaenu ning seda saavad taotleda kõik kliendid, kellel on püsiv tõestatud sissetulek ning kelle hetke laenuvõime seda võimaldab. Kindlustust tegema ei pea, kuna tarbimislaen on laen ilma kinnisvara tagatiseta.

Lisaks remondile sobib tarbimislaen ka uue sisustuse ostmiseks ja tehnika väljavahetamiseks. Samuti võib tarbimislaenu kasutada kodu ostmiseks. Kuna laen on kinnisvara tagatiseta, siis lisatingimusi laenuvõtmisele ei rakendu.

Laenu on võimalik ennetähtaegselt tagastada ning see on tasuta. Kui tekivad makseraskused, siis tegeleb pank kliendiga personaalselt ning leitakse kõige sobivam lahendus. Enne laenu võtmist peaks kindlasti mõtlema, et iga laen on finantskohustus.

Pääsuke-Kästik kinnitab, et remondiks laenu võttes ei ole vaja pangale saata fotosid remonditavast objektist, samuti ei pea esitama ehitusprojekti ning hiljem, kui tööd on lõpetatud, ei pea saatma tõenduseks fotosid, et laenuraha eest tõesti remonti tehti.

Maksimaalne laenusumma kuni 12 000 eurot

Intress alates 12%

Laenuperiood kuni 5 aastat

LHV

LHV jaepanganduse juht Kadri Kiisel räägib, et remondilaenu, mis olemuselt on tagatiseta tarbimislaen, saab kasutada väiksemateks kinnisvara ostutehinguteks, kodu või suvila remondiks ja sisustamiseks. Remondilaenu saavad taotleda kõik Eesti residendid vanuses 18–75 eluaastat, kellel on püsiv sissetulek ja kes suudavad laenukohustust teenindada. Võrreldes väikelaenuga on LHV remondilaenul mitu eelist. Remondilaenu maksimaalne summa on suurem ja tagasimakse periood on pikem ning intressid soodsamad.

Lisaks remontimisele sobib remondilaen uue sisustuse ostmiseks või näiteks tehnika väljavahetamiseks ehk kõigiks suuremateks kulutusteks, mis on kodule suunatud investeeringute jaoks tehtud. Nimetatud kulutusteks on LHV-l sisustuslaen, mida pakutakse remondilaenuga samadel tingimustel. Remondilaenu võib kasutada ka kinnisvara ostuks. Sel puhul LHV lisatingimusi ei rakenda.

Kui klient ostab kodulaenuga kodu, mis vajab remonti, siis alustada tuleks alati kodulaenu taotlemisest ja koos pangatöötajaga leida endale sobiv lahendus. Kui kliendi sissetulekute ja kohustuste suhe võimaldab, saab teenindada ka mõlemat laenu korraga.

LHV arvutab intressi laenujäägilt, mitte kogu laenusummalt. See tähendab, et intressimaksed vähenevad iga kuu, sest laenujääk väheneb. Kogu krediidisumma ennetähtaegne tagastamine on tasuta ning vajaduse korral saab võtta maksepuhkust.

Varakindlustuste kohustust ei ole, kuid kliendil on võimalik sõlmida laenukindlustus, mis tagab, et võimalike ootamatuste korral ei jää klient laenu tasumisega hätta.

Kindlustus aitab järgmiste juhtumite korral:

  • töötuks jäämine, st töölepingu või avaliku teenistuse lepingu lõpetamine tööandja poolt kindlustatust sõltumatul põhjusel või kindlustatu terviseseisundi tõttu;
  • ajutine töövõimetus, st töövõimetusleht, mis kehtib üle 30 päeva;
  • püsiv töövõimetus, st töövõimetusleht, mis kehtib üle 30 päeva;
  • surmajuhtum, st laenukohustus ei jää pärijate kanda.

Ka Kiisel kinnitab, et remondiks laenu võttes ei ole vaja pangale saata fotosid remonditavast objektist, samuti ei pea esitama ehitusprojekti ning kui tööd on lõpetatud, ei pea pangale saatma tõenduseks fotosid, et laenuraha eest tõesti remonti tehti.

Varjatud kulusid ja imepisikeses kirjas klausleid ei ole, kuid alati tasub väga täpselt tutvuda tarbijakrediidi infolehega, kus on kõik kulukomponendid eraldi välja toodud. Otsuse tegemisel tasub lähtuda laenu kogukulust ja eritingimustest, mis on kliendile soodsamad (näiteks tasuta lepingu ennetähtaegne lõpetamine), paneb Kiisel laenu taotlejatele südamele.  

Maksimaalne laenusumma kuni 20 000 eurot

Intress on alates 9,9% aastas laenujäägilt

Laenuperiood kuni 6 aastat

SWEDBANK

Swedbanki väikefinantseerimise valdkonnajuht Triin Jalakas selgitab, et olenevalt planeeritavate parendustööde ulatusest (ning kliendi soovidest ja võimalustest) võib kodu renoveerimise või remondi finantseerimiseks sobida väikelaen, kodu väikelaen või kodukapitalilaen. Esimesed kaks on tagatiseta laenud ja viimane on laen kinnisvara tagatisel.

Kui on plaanis teha suuremat remonti või kodu vajab põhjalikku renoveerimist, siis võib sobida kodu väikelaen või kodukapitalilaen. Kodu väikelaenu näol on tegu tagatiseta laenuga, seega on selle intress kõrgem kui kodukapitalilaenu puhul. Samas tuleb kodukapitalilaenu võtmisel arvestada sellega, et laenu saamiseks on vaja tagatist ning tehinguga kaasnevad hüpoteegi seadmisega seotud kulud. Need kaks lahendust võivad sobida ka näiteks odavama korteri, suvila, maatüki, parkimiskoha või garaaži ostuks. Väikelaenuga saab teostada väiksemahulist remonti, sisustada kodu, värskendada terrassi jmt. Samuti võib laenu võtta nii sisustamiseks kui ka tehnika välja vahetamiseks.

Laenu saab taotleda alates 18. eluaastast. Kodu väikelaenu taotlemiseks peab kliendi viimase poole aasta keskmine tõestatud sissetulek olema vähemalt 600 eurot, väikelaenu jaoks 490 eurot ja kodukapitalilaenu puhul 700 eurot.  Kahekesi laenu võttes peavad laenusaajad olema ühe leibkonna liikmed ja nende viimase poole aasta keskmine sissetulek peab olema kokku vähemalt 950 eurot kuus.

Kodu väikelaenul ja kodukapitalilaenul on võrreldes väikelaenuga madalamad intressid, samas on minimaalne võimalik laenusumma suurem, seega need kaks varianti sobivad suurema remondi jaoks. Kodu väikelaenu ja väikelaenu puhul ei ole vaja seada kinnisvarale hüpoteeki.

Klient saab taotleda samal ajal laenu nii kodu ostuks kui ka kodu remondiks. Kui tegemist on kodulaenuga ja samal ajal on soov sama laenuga katta parendus, peaks eeldama, et kinnisvara tagatist on piisavalt.

Kodukindlustus on kohustuslik vaid kinnisvara tagatisega laenu puhul (antud kontekstis ainult kodukapitalilaenu puhul), ehkki kodukindlustuse leping on igal juhul mõistlik sõlmida, räägib Jalakas. Kodukindlustus on laia kindlustuskaitsega ning kinnisvara omanik saab olla kindel, et kodu ja kodune vara on kaitstud võimalike õnnetuste vastu.

Pank ei küsi fotosid remonditava objekti kohta ning ei tule saata pilte tõestamaks, et remont on tehtud, kinnitab Jalakas. Samuti ei tule pangale esitada ehitusprojekti. Kodu väikelaenu võtmisel on oluline, et kinnisvara, mida soovitakse remontida, renoveerida või ehitada, peab olema registreeritud kinnistusraamatus laenu taotleja nimele ning sellel ei tohi olla kolmandate isikute kasuks seatud hüpoteeke. Kodukapitalilaenu võtmisel peab arvestama, et suurema laenusumma puhul võidakse küsida nii ehituskalkulatsiooni kui ka projekti.

Klient võib laenu osaliselt või täielikult enne tähtaega tagasi maksta. Ennetähtaegse tagastamisega kaasneb teenustasu.

Laenu võttes soovitab Jalakas klientidel hoolikalt läbi mõelda, kui palju reaalselt on laenu vaja, hinnata enda maksevõimet ning mõelda igakuistele muudele kulutustele. Olenevalt summast, planeeritavast laenuperioodist ja muudest asjaoludest saab valida sobivaima laenutoote. Samuti soovitab ta kasutada laenukalkulaatoreid, mis aitavad valida optimaalse laenuperioodi.

Sissetulekute kasv tulevikus võib olla tõenäoline, ent otsust tehes tuleks eelkõige lähtuda praegustest võimalustest. Laen ei tohi hakata tulevikus segama igapäevaelu ega põhjustada senise elukvaliteedi halvenemist, seega on oluline, et inimesel või perel jääks piisav puhver muudeks kulutusteks.  Kindlasti tasub arvestada ka, et laenumaksete kõrvalt oleks võimalik raha kõrvale panna.

Swedbank ei paku sellise konkreetse nimega toodet nagu remondi- või renoveerimislaen, aga kodu renoveerimise või remondi finantseerimiseks sobivad väikelaen, kodu väikelaen või kodukapitalilaen.

Väikelaen

Laenusumma 5000–20 000 eurot

Intress alates 15%

Laenuperiood kuni 5 aastat

Kodu väikelaen

Laenusumma 5000–20 000 eurot

Intress alates 8%

Laenuperiood kuni 10 aastat

Kodukapitalilaen (laen kinnisvara tagatisel)

Laenusumma alates 10 000 eurot

Intress keskmiselt 3,7%

Laenuperiood kuni 20 aastat

Viis head põhjust, miks võtta remondilaenu

  • Remondilaen sobib hästi, kui soovite kodu värskendada.
  • Lisaks remondile sobib laen nii sisustuse kui ka kodutehnika ostmiseks ja teiste kodule suunatud investeeringute jaoks.
  • Taotlemiseks ei ole vaja saata fotosid remonditavast objektist ei enne ega pärast remonti. Samuti pole vaja esitada ehitusprojekti.
  • Remondilaenu saab kasutada väiksemateks kinnisvara ostutehinguteks.
  • Kindlustus ei ole küll kohustuslik, ehkki võimalike ootamatuste puhul soovitatav.

Populaarne

Tagasi üles