Põhjalik turu-uuring paljastab, kes Eestis tegelikult kinnisvara ostavad

Eramu järve ääres.

FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Põhjalik kinnisvaraturu uuring paljastab, kes kinnisvara vastu enim huvi tunnevad ja kes lõpuks tehinguteni jõuavad.

Kinnisvaraportaal KV.ee on viinud läbi põhjaliku 2019. aasta kinnisvaraturu uuringu. Uuringus osales kokku 1000 inimest.  Sel nädalal vaatame lähemalt, et kes on suurimad kinnisvaraportaalides uudistajad, millise sihtrühma hulgas on suurim soov kinnisvara üürida ja kes jõuavad suurema tõenäosusega tehinguni.

1. Naised on meestest suuremad kinnisvaraportaalides uudistajad – 32% uuringus osalenud naistest vastasid, et kasutavad kinnisvaraportaali inspiratsiooni kogumiseks ning uudistamiseks. Meeste hulgas oli see number 26%.

2. Eestlased on mitte-eestlastest suuremad uudistajad – 36% vs 14%.

3. Kõige suuremad uudistajad on vanuserühmas 18-25 (48% vastanutest), kellele järgneb 26-35 (21%). Kõige väiksemad uudistajad on inimesed vanuserühmas 36-49 (14%).

4. Kõige suuremate uudistajate sissetulek jääb vahemikku 501-800€ (34%). Kõige väiksemate uudistajate sissetuleku vahemik on kuni 500€ (22%). Samas üle 1200€ teenivad inimesed pole ka kõige suuremad uudistajad (23%).

5. Suurimad uudistajad elavad Tartu piirkonnas (41%). Kõige väiksema uudishimuga kinnisvara uudistajad tulevad aga Virumaalt (15%).

6. Soov üürida kinnisvara on kõrgem naiste hulgas – 25% vs 18% mehed.

7. Eestlaste soov kinnisvara üürida on kõrgem kui mitte-eestlastel – 23% vs 19%.

8. Kõige suurem soov kinnisvara üürida on vanuserühmas 18-25 (48%). Kõige väiksem soov on aga vanuserühmas 36-49 (13%).

9. Kõige rohkem soovitakse kinnisvara üürida Tallinnas ja Tartu piirkonnas (mõlemad 27%). Kõige vähemsoovitakse kinnisvara üürida aga Lääne-Eestis (13%).

10. Kõige rohkem soovivad kinnisvara üürida inimesed, kes teenivad kuni 500€ (27%). Kõige vähem aga inimesed, kelle sissetulek on üle 1200€ (15%).

11. Naised on aktiivsemad tehinguteni jõudjad võrreldes meestega – 54% vs 46%.

12. Eestlased jõuavad 2x rohkem tehinguteni kui mitte-eestlased – 67% vs 33%.

13. Kõige rohkem jõutakse tehinguni vanuserühmas 26-35 (32%). Kõige vähem aga vanuserühmas 18-25 (13%).

13. Kõige enam jõutakse tehinguni Tallinnas (39%) ja Põhja-Eestis (15%). Kõige vähem aga Lääne-Eestis (8%).

14. Inimesed, kes teenivad 801-1200€ jõuavad enim tehinguni (34%). Kõige vähem jõuavad tehinguni inimesed, kelle sissetulek on kuni 500€ (11%).

Lisaks küsitleti ka juba tehinguni jõudnud inimesi, kes vastasid järgnevalt:

15. 67% vastanutest jõudsid tehinguni iseseisvalt.

16. 22% jõudsid tehinguni maakleri abil.

17. 10% proovisid algul ise, aga lõpuks kasutati maakleri abi.

Kasutatud kinnisvaraportaalid tehinguni jõudnute seas olid järgnevad:

1. KV.EE – 81%

2. City24 – 51%

3. Kinnisvara24 – 21%

4. Kuldne Börs – 9%

5. Soov.ee – 8%

6. FB lehed ja grupid – 8%

7. Muu – 3%

Populaarne

Tagasi üles