Uuring: 77 protsenti eestlastest peab elamiskulusid liiga kõrgeks

Pilt on illustreeriv.

FOTO: Shutterstock

Faktum-Ariko poolt läbi viidud küsitluse järgi peavad Eesti elanikud igapäevaseid elamiskulusid liiga kõrgeteks, samas meelelahutuse, isiklike hobide ja huviringide hinnatõusu inimesed ei taju.  

Igapäevaseid elamiskulusid peab liiga kõrgeks 77 protsenti vastanutest. See hinnang ei erine sõltuvalt emakeelest, soost ning elukohast.

Elamiskulude järel peetakse kõige kõrgemaks üüri ja kodulaenuga seotud kulusid, mida peab üle jõu käivaks pea iga teine Eesti elanik. Kauplustes müüdavate rõivaste ja jalanõude hindasid peab liiga kalliks 48 protsenti, autoliising ja autoga seotud kulusid 42 protsenti vastanutest. 

Eestlaste tarbimisharjumusi ja rahalisi kulutusi käsitleva uuringu viis läbi uuringufirma Rait Faktum-Ariko. Oktoobris kahe nädala vältel läbiviidud uuringus osales 511 inimest üle kogu Eesti vanuses 18-74 eluaastat.