Sisekujunduslik inspiratsioon on salongidest sotsiaalmeediasse kolinud

Sisekujundusliku nõu saamiseks pöördutakse üha enam sotsiaalmeedia poole.

FOTO: Pexels / CC0 Licence

Koduomanikud ei külasta enam eesseisva remondi valguses sisustuspoode ja -salonge  – inspiratsiooni ammutatakse hoopis virtuaalsetest keskkondadest.

Sotsiaalmeedia on möödunud aastal avaldatud uuringu järgi saamas koduomanike peamiseks inspiratsiooniallikaks.

Finantsettevõtte Sofi 1500 koduomaniku seas läbiviidud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kui suurt rolli sotsiaalmeedia kodukujunduses mängib. Selgub, et inimesed jälgivad üha rohkem seda, mis toimub sõprade-tuttavate koduseinte vahel, vahendab domino.com.

Sotsiaalmeedias nähtut jäljendavad koduomanikud tihtipeale ka endi kodudes. 28 protsenti koduomanikest tunnistas, et suur osa viimasel aastal ostetud esemetest ning nipsasjakestest on saanud tõuke tuttavate sotsiaalmeediakontodelt.

44 protsenti 18–44-aastastest koduomanikest kasutab uuringu järgi sotsiaalmeedia kanaleid, eesotsas Pinteresti ja Instagramiga, et saada inspiratsiooni eesseisvateks projektideks. Ehitus ja sisustussaateid eelmainitud vanusegrupp ei jälgi. 45-aastaste ja vanemate seas oli vastav protsent 29, mis on asjatundjate sõnul samuti väga tugev näitaja.