Enampakkumise korraldaja võib igal ajal tehingule kriipsu peale tõmmata

Pilt on illustreeriv.

FOTO: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov/ Scanpix

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite korraldatavatel enampakkumistel ostetakse vara üpris aktiivselt - mida aga arestitud varaga seonduvates toimingutes silmas pidada ning milliste nõudmistega arvestada?

Eesti Vabariigis on nõuete sundtäitmise pädevus täitemenetluses kohtutäituritel ja pankrotimenetlustes pankrotihalduritel. Arestitud vara müük on Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimehe Mati Kadaku sõnul reeglina elektrooniline. Seejärel võib ka suulise või kirjaliku enampakkumise teel oma vara müüa, ent praktika näitab, et üldjuhul otsustatakse pigem elektroonilise variandi kasuks.

«Elektroonilised enampakkumised korraldatakse vastavalt täitemenetluse seadustikule ning seega on oluline teada, et täite- või pankrotimenetluses vara soetamisele ei laiene tarbijakaitsealased õigusnormid,» täpsustas Kadak. Näiteks võib enampakkumise korraldaja menetluslikel põhjustel enampakkumise soovitud ajal katkestada. Enampakkumisel osalejal puudub sealjuures õigus vara endale nõuda. Selline asjaolu võib ilmneda olukordades, kus võlgnik on oma nõude ära tasunud ning misjärel sundmüügi vajadus puudub.

Lisaks ei ole Kadaku sõnul enampakkumisel osalejail õigust oksjoni läbiviimiskorda ning reegleid vaidlustada, nõuda kohtutäiturilt või pankrotihaldurilt varal avastatud puuduste kõrvaldamist ega ka ostetud eseme tagasivõtmist. Küll aga võib oksjonil osaleja enne enampakkumist varaga tutvust teha. Kui vara juhtub olema võlgniku valduses, peab sealjuures arvestama võlgniku õigustega olla vara ülevaatuse ajal võimalikult vähe häiritud. Elektroonilisel oksjonil osalejad võivad esitada oma vastuväited enampakkumisele järgneva tööpäeva jooksul.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval käesoleva kas sularahas või pangaülekandega. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot või soovitakse ostu eest tasuda krediidiasutuse väljastatava laenuga, tuleb ostuhinnast üks kümnendik enampakkumisele järgneval tööpäeval tasuda. Ülejäänud summa tuleb 15 päeva jooksul hüvitada.

Vanad võlad

Kui aga ostjaks peaks osutuma võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Omand enampakkumisel müüdud asjale tekib asja üleandmisega enampakkumisakti alusel. Kui ostja ei taotle ostetud kinnisasjale hüpoteegi seadmist, tekib omand enampakkumisel müüdud kinnistule kinnistusraamatusse kande tegemisega, rääkis Kadak. Enampakkumise korraldaja hoolitseb seega omandi ülemineku eest ning eraldi notariaalset lepingut ei sõlmita.

Populaarne

Tagasi üles