Sisuturundus

Mis on liginullenergiamaja ja kuidas seda saavutada?

FOTO: depositphotos.com

Alates 2020. aasta 1. jaanuarist tohib ehitada ainult liginullenergianõuetele vastavaid hooneid. Seetõttu küsitakse Bauroci esindajatelt järjest sagedamini, kas bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest ikka on võimalik ehitada liginullenergiamaju ilma täiendava soojustuseta. Vastus on, jah, saab küll.

Liginullenergianõuetele vastavaid maju soovitame ehitada meie kõige soojapidavamatest bauroc ECOTERM+ välisseinaplokkidest. Nii ECOTERM+ 375 kui ka ECOTERM+ 500 plokkidest on võimalik projekteerida ja ehitada liginullenergiamaju nii, et välisseinad ei vaja täiendavat soojustamist.

Mis on liginullenergiamaja? Definitsioon on väga lihtne: hoone arvestuslik aastane energiatarve (ET-arv) peab jääma allapoole kehtestatud piiri. ET-arv näitab hoone aastast energiatarvet kWh köetava põrandapinna ruutmeetri kohta. Hoone energiatarbest on ET-arvus maha arvestatud hoones aasta jooksul toodetud energia. Eestis kehtib alates 2015. aasta 1. juulist liginullenergiamaja nõue ET-arv ≤ 50 kWh/(m²·a). Eestis võib panna võrdusmärgi liginullenergiamaja ja A-energiaklassi maja vahele. Alates 2019 aasta algusest muudetakse nii liginullenergiamaja nõudeid kui ka hoonete energiaklasside piire.

Lõpuni täpne olles peab välja tooma, et hoone ET-arvu arvutamisel kasutatakse erinevatel energiakandjatel (küttematerjalidel) erinevaid kaalumistegureid, millega võetakse arvesse tarnitud energia tootmiseks vajalik primaarenergia kasutus ja selle keskkonnamõju.

Väga oluline on mõista, et A-energiaklassi piiri on võimalik saavutada mistahes seinamaterjalide kasutamisel ainult kohapeal energiat tootes, enamasti päikesepaneelidega. PV-paneelide suurimaks plussiks on võimalus suvisel kõrghooajal toodetavat elektrit üldisesse elektrivõrku müüa ja seeläbi aasta kokkuvõttes saavutada hoone parem ET-arv.

NOPPA projekt

FOTO: JÄMERÄ

NÄIDE: bauroc ECOTERM+ välisseintega liginullenergiamaja (JÄMERÄ NOPPA projekt), köetav pind 136 m².

Selleks, et maasoojuspumba kasutamisel saavutada 2019. aasta liginullenergiamaja ehk A-klassi nõue, tuleb Noppa katusele paigaldada täiendavalt 2 päikesepaneeli, seda nii ECOTERM+ 375 kui ka  ECOTERM+ 500 plokkidest välisseinte korral.

Õhk-vesi soojuspumba kasutamisel tuleb Noppa katusele paigaldada täiendavalt 4 päikesepaneeli (ECOTERM+ 500 välisseinad) või 5 päikesepaneeli (ECOTERM+ 375 välisseinad).

Gaasikütte valimisel kasvab A-klassi saavutamiseks vajalike paneelide arv hüppeliselt, 13-16 paneelini. Aga ka need paneelid mahuvad Noppa katusele ära.

Kui hoone ehitatakse krundile, millel taastuvenergia tootmine ei ole majanduslikult otstarbekas, siis rakendub 2019 aastast plaanitav erand võrdsustada liginullenergiahoone nõue B-klassi nõudega. Sellele nõudele vastavad juba täna ilma igasuguste päikesepaneelideta nii ECOTERM+ 500 kui ka ECOTERM+ 375 seintega variandid juhul, kui küttesüsteemiks on kas õhk-vesi soojuspump või maasoojuspump.

Kui oled huvitatud energiaarvutuse tulemuste põhjalikumast ülevaatest, siis vaata lähemalt SIIT!