Uuring: külmikuotsijate prioriteedid keerlevad külmkapi tüübi ja lisaosade ümber

Uuringu kohaselt jääb seega 65 protsenti inimeste kodudes olevatest külmkappidest vanusevahemikku 3-10 aastat.

FOTO: akg-images / Dodenhoff / akg-images/ Scanpix

Norstati 500 inimese seas läbiviidud küsitluse eesmärgiks oli välja selgitada inimeste eelistused külmkapi valimisel.

Samsungi tellitud Baltikumi-ülesest uuringust selgus, et Eesti inimeste kodudes olevad külmkapid on enamasti 3–10 aasta vanused. Viiel protsendil küsitletuist oli külmkapi vanuseks koguni üle 16 aasta.

Uuringu kohaselt jääb seega 65 protsenti inimeste kodudes olevatest külmkappidest vanusevahemikku 3–10 aastat ning riikide võrdluses on keskmiselt kõige vanemad külmkapid lätlaste majapidamistes. Vähem kui aasta aega vana külmik on ligi 5 protsendil inimeste kodudes.

Prioriteedid paigast ära

Uue külmkapi valikul on inimeste jaoks kõige olulisem külmiku tüüp ning selle erinevate osade olemasolu ning paigutus. Samuti on oluliseks faktoriks sügavkülma asetus.

«Huvitav on see, et ülekaalukalt, keskmiselt 74 protsenti vastanutest, eelistavad paigutust, kus sügavkülm on just külmkapi alumises osas. Siin aga eristuvad selgelt Eesti inimesed, kes lätlaste ja leedukatega võrreldes sooviksid märksa rohkem, et nende külmikul oleks sügavkülm hoopis ülemises osas,» kommenteeris Samsung Eesti juht Toomas Tiits. Kui alumist sügavkülma eelistab näiteks 82 protsenti leedulastest, siis eestlaste puhul on see protsent 61.

Külmkapi tüübi järel on olulisuselt järgmisteks kriteeriumiteks mahutavus ja suurus, mis näivad inimeste jaoks teinekord käsikäes käivat. Samsungi Eesti juht märkis, et huvitaval kombel ei ole külmikuotsijate prioriteetide seas energiatarbe ja hinna kriteeriumid. 

«Külmiku energiatarbimist pidas oluliseks 41 protsenti vastajatest ning hinda 31 protsenti. Samas võiks see just vanemate külmkappide omanike puhul olla olulisemal kohal, sest tänapäevased külmkapid annavad juba elektrikulu pealt tuntava kokkuhoiu,» lausus Tiits.

Kõige ebaolulisem on inimeste jaoks külmkapi värv, mida pidas oluliseks 14 protsenti vastanuist ning madal müratase, mida peab oluliseks 16 protsenti vastanutest.