Uuring: üle poole eestlastest ei oska erinevatele riietele mõeldud pesumasinaprogramme kasutada

TRT02: MT

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Uuringufirma Norstat hiljuti läbiviidud küsitlusest selgub, et üle poole küsitletuist ei ole kursis, milline pesupesemisprogramm millise riidetüübi jaoks sobib.  

Norstat hiljuti läbiviidud küsitluses võeti luubi alla eestlaste pesupesemisharjumused. Uuringus osales ühtekokku 508 inimest. Eestis, Lätis ja Leedus samaaegselt läbiviidud küsitluse eesmärk oli välja selgitada, millised on inimeste pesupesemisharjumused ning kui hästi on nad kursis pesumasinate tehnoloogiliste võimalustega.

Naised eesrinnas

Uuringu järgi tegelevad majapidamistes pesupesemisega rohkem naised, kelle teadlikkus erinevate pesuprogrammide ja nende kasutamise kohta on oluliselt kõrgem kui meestel. 49 protsenti uuringus osalenud naistest oskab seadistada pesumasina iga riidesordi jaoks, samal ajal kui meestest hindas end piisavalt osavaks vaid 38 protsenti küsitletuist.

«88 protsenti vastanud naistest tunnistas, et just tema hoolitseb kodus pesupesemise eest seega on loogiline, et just nemad on paremini kursis ka sellega, milline veetemperatuur, pesutsükkel ja tsentrifuugikiirus erinevatele kangastele sobib,» kommenteeris uuringu tellinud Samsung Eesti juht Toomas Tiits. «Mõningast asjatundmatust demonstreerisid mehed, kellest iga kümnes tunnistas, et nad ei tunne ühtki pesumasina programmi.»

Kaasaegne tehnoloogia ja head pesuvahendid töötlevad erinevaid kangaid õrnalt

Uuringu järgi teab 44 protsenti inimestest, milliseid pesuprogramme millise riidesordi puhul kasutada. Iga teine Eesti inimene teab, kuidas pesumasinaga pesta enamlevinud riidesorte ning 10 protsenti küsitletuist ei ole kunagi isegi mitte mõelnud selle peale, millise riide jaoks milline programm sobida võiks.

Valdav osa ehk 73 protsenti Eesti inimesi peseb pesu 1-3 korda nädalas, 10 protsenti teeb seda aga harvem kui kord nädalas. Igapäevaselt töötab pesumasin 4 protsendi kodus.

Populaarne

Tagasi üles