Eurolaulu Raadio
Sisuturundus

Mida teha võlgnikega?

FOTO: SPT Inkasso OÜ

Väga paljud korteriühistud on hädas võlgnike tasumata arvetega. Pidevate meeletuletuste tegemine kulutab ühistu juhatuse liikmete aega, närve ja raha, sest enamasti ei kipu võlgnikud enam telefonikõnedele ning kirjadele vastama või annavad ainult lubadusi võla tasumiseks. Mis on lahendus?

Võlgade sissenõudmine on mõistlik suunata professionaalile ehk inkassole, kes suudab teha seda reeglina oma klientidest kordades soodsamalt, kiiremini ja efektiivsemalt. Igapäevaselt korteriühistute võlgnikega tegeledes on saanud inkasso suure kogemuste pagasi, kuidas korteriühistu võlgnikega ümber käia ning mida ja millised on üldse nõudeõigused.
      Kahjuks ei tihka ikkagi paljud ühistud inkasso abi kasutada ja seda tõenäoliselt suurte inkassotasude kartuses või peljates, et inkasso kohtleb võlgnikke halvasti. Tegelikult sellisteks hirmudeks põhjust ei ole. Inkasso saab enamik oma tasudest just võlgnikult, sest võlgnik on rikkunud kohustust, mitte klient. Võlgnikult nõutakse tasud vastavalt seaduse miinimummääradele ning kliendi teenustasu selles on minimaalne.
      Samuti ei tohi inkasso kuidagi kahjustada osapoolte vahelisi suhteid ega huve, vaid eelkõige peab ta olema suuteline lahendama tekkinud olukord maksimaalse väärtusega ning osapooltele minimaalsete kuludega.

FOTO: SPT Inkasso OÜ

Mida rohkem viivitada, seda väiksem on tõenäosus võlga kätte saada

Julgustamegi rohkem nii korteriühistuid kui ka kõiki teisi kliente pöörduma abi saamiseks inkasso poole juba palju varem, kartmata kõrgete inkassotasude või võlgniku halva kohtlemise pärast. Sest fakt on see, mida rohkem päevi läheb tasumise tähtajast üle, seda väiksem on võimalus võlg kätte saada.
      Võlgnevuse kättesaamiseks peab olema võlgnikuga järjepidev, oskama tugineda seaduse paragrahvidele, omama head läbirääkimis- ja veenmisoskust ning nõudma seda, mida üldse tohib nõuda. Just selles kõiges ongi inkassol suur eelis ja kogemus võrreldes kliendi enda ressurssidega.
      Kuna meie peamised ja igapäevased kliendid on just korteriühistud, oleme teinud nendega eraldi teenustasu kokkuleppeid ehk ei ole rakendunud ühtegi teenustasu korteriühistutele. Samuti puuduvad alustamis-, lepingu- ja muud tasud ning korteriühistud saavad eduka tulemuse korral tagasi kogu võlas oleva summa. Kui aga ei peaks tulemust olema, ei pea ka klient maksma.
      Väga aktuaalseks teemaks on muutunud välismaal, eriti just Soomes elavad või Soome rahvusest korteriühistute võlgnikud. Inkasso jaoks ei ole riigipiirid takistuseks – meie oleme nõudnud võlgu sisse Soomes nii inkasso kui ka Soome kohtu- ja täitemenetluse kaudu enam kui 10 aastat. Rääkides veel Soomest, võib öelda, et seal on võlgade sissenõudmine Eestist oluliselt efektiivsem, sealsed inimesed on kohusetundlikumad.  

FOTO: SPT Inkasso OÜ

Kuidas alustada koostööd inkassoga?

Inkassomenetlusega alustamine ja koostöö inkassofirmaga on väga lihtne ja kiire – inkasso esindab klienti volikirja alusel, olles konkreetses võlanõudes kliendi esindajaks. Menetlusega alustamiseks piisab, kui klient edastab inkassole tasumata arved, allkirjastab saadetud volikirja,  nõustudes inkassofirma tingimustega. Kui inkassomenetlus tulemust ei anna, saab protsessiga jätkata kohtus ja edasi täitemenetluses. 

FOTO: SPT Inkasso OÜ