Korteriomanikel on õigus üürivõlgniku esemed pandiks võtta

  • Pandiõigus kehtib kõikide üüritud ruumis asuvate vallasasjade puhul.
  • Kui üürnik ei kavatse üürivõlga tasuda, on omanikul õigus vara realiseerida.

Korteriomanik võib võla katteks üürniku isiklikud esemed pandiks võtta.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Viibinud üürimaksed raskendavad korteriomanike ja korteriühistute majandustegevust. Tasumata maksete korral võib aga korteriomanik üürniku esemed pandiks võtta ja keelduda pandieseme väljaandmisest omanikule.

Tellijale

Viibinud üürimaksed raskendavad korteriomanike ja korteriühistute majandustegevust. Tasumata üürimaksete korral võib aga korteriomanik üürniku esemed pandiks võtta ning keelduda pandieseme väljaandmisest omanikule.

Tallinlane Anton sai valusa õpetunni, kui üüris Tartus oleva korteri pealtnäha korralikule üksikemale. Üürileandja nendib, et ei sõlminud lepingut kirjalikult taasesitatavas vormis ning jäi seetõttu ilma ka pandiõiguse hüvedest ning pea kolmekuulisest üüritulust.