Vihane lugeja: miks korteriühistu mulle dokumente vene keeles edastab?

Korteriühistu koosoleku protokoll olema eesti keeles. Pilt on illustratiivne.

FOTO: SCANPIX

Eesti Korteriühistute Liidu ajakirjas Elamu avaldab pahameelt lugeja, kellele korteriühistu edastab koosolekute protokolle vene keeles.

Lugeja küsib: korteriühistu edastab liikmele koosoleku protokolle vene keeles, millest ta aga aru ei saa, kas see on seadusega kooskõlas? Ja kas ühistu põhikiri on kohustuslik või mitte, meie ühistul põhikiri puudub ja öeldakse, et kõik on seaduse järgi.

Vastab EKÜL jurist Irina Reva:

Kehtiva korteriühistuseaduse ja mittetulundusühingu seaduse kohaselt on korteriühistule põhikirja olemasolu kohustuslik. Korteriühistu põhikiri tuleb esitada ka äriregistrile. Vastavalt korteriühistuseaduse § 3 lg 2 järgi esitatakse registripidajale korteriühistu kandmiseks mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse põhikiri, millele on alla kirjutanud selle vastuvõtmise poolt hääletanud liikmed.

Keeleseaduse § 8 lg 1 kohaselt on igaühel õigus eestikeelsele suulisele ja kirjalikule asjaajamisele riigiasutuses, sealhulgas Eesti välisesinduses, kohaliku omavalitsuse asutuses, notari, kohtutäituri ja vandetõlgi juures ning nende büroos, kultuuriomavalitsuses ning Eestis registreeritud muus asutuses, äriühingus, mittetulundusühingus ja sihtasutuses. Sama seaduse § 14 sätestab, et Eestis registreeritud asutus, äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus ja füüsilisest isikust ettevõtja esitavad seadustega ettenähtud aruanded eesti keeles.

Juhul, kui majas elab palju vene keelt rääkivaid inimesi, võivad  liikmed  otsustada, et üldkoosolekud viiakse läbi  kahes keeles ja  protokollid koostatakse ka täiendavalt vene keeles. Seega vastavalt eeltoodule peab korteriühistu koosoleku protokoll olema eesti keeles.