Narva kraanidesse lasti poolsalaja parem vesi

Linnale kuuluva ASi Narva Vesi uue veefiltreerimisjaama sisemus.

FOTO: Põhjarannik

Narvas vahetati avalikkust teavitamata varasem torustikuvesi uue vastu, mis on nii maitselt kui väljanägemiselt palju parem, kirjutab Põhjarannik.

Kuigi vesi on Narva kraanides juba kvaliteedilt uus, pole linnale kuuluva ASi Narva Vesi uue veefiltreerimisjaama rajamise projekt, mille maksumus on umbes 25 miljonit eurot, veel lõppenud. Selle ettevõtte tegevdirektor ja juhatuse liige Aleksei Voronov tuletas kommentaaris Põhjarannikule meelde, et jaama rajamise leping lõpeb 27. juulil, see tähendab, et enne seda linnaelanikele uuest veest ei räägita.

Vesi on silmanähtavalt parem

Siiski tunnistas Aleksei Voronov, et tarbijad on ka ilma ametlike raportiteta muutusi märganud: vesi on muutnud nii tooni kui ka maitset − nüüd on see sinakamat värvi ja neutraalsema maitsega.

«Oleme uue vee torudesse lasknud, see on kaks kuud meil aprobatsiooni ja testimise läbinud. Nüüd me lihtsalt lammutame vana jaama, seepärast kasutame uut vett. Kvaliteet on palju parem kui vanal, » ütles Voronov.

Veevärgi juht täpsustas, et just selline vesi on torustikes ka edaspidi, see tähendab, et enam midagi ei muutu, ei häälestata ümber: “Vesi saab eranditult olema super-super! »

Narva joogiveetorustiku jaoks võetakse jõevett veehaardest 26 kilomeetri kaugusel linnast edela suunas mööda Narva jõge üles. Vett vastuvõttev vana veefiltreerimisjaam avati 1975. aastal. See projekt nägi ette vee üheastmelise puhastamise ja joogivee kvaliteedinäitajad vastasid tookordsetele normatiividele, tänapäevaste nõudmiste järgi ületas raua, kloori ja mõnede muude ainete sisaldus normaalset kontsentratsiooni. Sellist vett peeti joogiks täiesti kõlblikuks, kuid paljudele linlastele see ei maitsenud, seepärast eelistati pudelivett või toodi seda allikatest.

Uues jaamas, mille ehitamist alustati 2013. aastal otse vana jaama kõrvale, on juba kuus puhastusastet. Arvatakse, et sellest jätkub, isegi kui vee kvaliteet jões veehaardes halveneb, näiteks laevanduse, tööstuse jm arenemise tõttu.

Mitmemiljoniline projekt

Uue veefiltreerimisjaama tööd tehti projekti «Narva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine» raames, mida rahastatakse kolmest allikast: Euroopa Liidu solidaarsusfondist 64,44%, Narva linna eelarvest 25% ja ASi Narva Vesi eelarvest 10,56%. Projekteerimis- ja ehitustööd tegid peatöövõtjad AS Merko Ehitus ja AS Krüger.

Selle projekti raames rekonstrueeriti Narvas aastatel 2012-2014 33 kilomeetrit kanalisatsiooni- ja 43 kilomeetrit veetorustikke.

Uue veepuhastusjaama pidulik avamine on esialgsete plaanide järgi kavas augustis-septembris.